Ne găsiţi şi pe Facebook!   

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI Şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD


”OMUL NU E NICIODATA ATÂT DE MARE CA ATUNCI CÂND SE LASĂ ÎN GENUNCHI CA SĂ AJUTE UN COPIL” (Pitagora)

Grădiniţa noastră este situată pe Aleea Şieului Nr.11/b în partea de sud-est a municipiului Bistriţa, la intersecţia străzilor Alba Iulia şi Stefan Octavian Iosif, într-o zonă protejată de forfota oraşului prin poziţia sa.

Unitatea şi-a început activitatea în anul 1976 oferind în cei aproape 40 de ani de activitate o educaţie de calitate multor generaţii de copii, precum şi aprecieri din partea părinţilor.

Cine are grijă de copii?

Personalul didactic:
       20 cadre didactice între care un director
       3 profesori pentru opţional
       auxiliar: 1 contabil
       1 administrator
 

Personalul nedidactic:
       Sanitar: 1 asistentă
       8 îngrijitoare
       1 bucătăreasă
       1 lenjereasă
       1 mecanic de întreţinere
 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 Bistriţa oferă învăţământ tradiţional cu predare în limba română şi maghiară şi o grupă cu predare în alternativa Waldorf.

Grădiniţa cu Program Prelungit (orele 6-18) - 8 grupe:
       2 - grupa mică (3-4 ani)
       1 - grupa mijlocie (4-5 ani)
       2 - grupa mare (5-6 ani)
       1 - grupa mică maghiară
       1 - grupa mare maghiară
       1 - grupa Waldorf

Grădiniţa cu Program Normal (orele 8-13) – 3 grupe:
       1 - grupa mică
       1 - grupa mijlocie
       1 - grupa mare

PROGRAMUL GRĂDINIŢEI:

       6.00 - 8.00 - Primirea copiilor
       8.00 - 8.30 - Micul dejun
       8.30 - 12.00
              - Jocuri şi activităţi didactice alese;
              - Activităţi pe domenii experienţiale:
                     domeniul limbă şi comunicare (educarea limbajului);
                     domeniul om şi societate;
                     domeniul estetic şi creativ (desen, pictură, modelaj, muzică);
                     domeniul ştiinţă (cunoaşterea mediului, activităţi matematice);
                     domeniul psihomotric (dezvoltarea abilităţilor motorii, de mişcare);
              - Activităţi de dezvoltare personală:
                     activităţi opţionale (limba engleză, dans modern)
                     jocuri distractive
                     activităţi în aer liber, plimbări, vizite,
                     activiăţi în parteneriat, activităţi în cadrul unor proiecte educaţionale.
       12.00 - 13.00 - Masa de prânz
       13.00 - 15.00 - Somnul copiilor
       15.00 - 15.30 - Gustarea
       15.30 - 17.00 - jocuri şi activităţi didactice alese | activităţi pe domenii experienţiale | activităţi de dezvoltare personală
       17.00 - 18.00 - Curăţenia localului

Respectând Noul Curriculum pentru Educaţie timpurie cu vârste între 3 şi 6-7 ani, aprobat prin ordinul MECTS nr.5233 din 1 sept. 2002, desfăşurăm în grădiniţa noastră:
              - activităţi pe domenii experienţiale:
                    domeniul limbă şi comunicare (DLC)
                    domeniul ştiinţă (DŞ)
                    domeniul om şi societate (DOS)
                    domeniul estetic şi creativ (DEC)
                    domeniul psiho-motric (DPM)
              - activităţi liber alese (ALA)
              - activităţi de dezvoltare personală (ADP)
              - activităţi opţionale - se desfăşoară de către cadre didactice calificate sau profesori specializaţi pentru opţional.

Copiii din grădinița noastră, îndrumați de către educatoare, participă în fiecare an școlar la diferite concursuri și expoziții cu lucrări la nivel local, județean, național și internațional, obținând premii și mențiuni.

În grădinița noastră se derulează o serie de proiecte educaționale:
       - Kalokagathia
       - Ecogrădinița
       - Metoda proiectelor
       - Educăm Așa!
       - Să citim pentru mileniul III
       - Da, poți!

Grădinița noastră dispune de:
- 8 săli de grupă dotate cu mobilier multifuncțional și atractiv, mijloace audio-video și calculatoare
- cabinetul metodic pune la dispoziția cadrelor didactice și a părinților interesați o largă paletă de materiale didactice și informative
- centrul de resurse pentru educație și dezvoltare este de un real folos atât pentru cadrele didactice cât și pentru părinți și alți parteneri educaționali.
- compartimentele: contabilitate și administrativ sunt amenajate corespunzător celor mai actuale cerințe
- curtea grădiniței este amenajată cu aparate de joacă și spațiu verde

Părinții își pun mereu întrebări: ”Am procedat bine?”, ”De ce se poartă copilul meu așa?”, ”Ce pot face pentru a-mi educa bine copilul?”. Atunci când nu cunosc răspunsul, le oferim surse de informație și specialiști care să le vină în ajutor, iar educatoarele organizează cursuri pentru părinți ‘‘Educăm Așa!”.

În cadrul Grădiniței noastre se desfășoară activități în parteneriat cu şcoli din municipiu și județ precum și cu școli din Austria și Ungaria, Biserica, Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Biblioteca Județeană, Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, Cabinet medical de familie, Cabinet stomatologic, Armata, Trupele de teatru ”Rizi-Bizi” din București și Teatrul ”Libelula” din Cluj- Napoca.

La patru grupe din cadrul grădiniței se desfășoară practica pedagogică a studentelor de la Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

 Oferta educaţională


Acest site web conține date de tip text și elemente multimedia, precum desene, grafice, sigle, pictograme, imagini, extrase audio și video, fotografii, protejate de normele
de drept intern și internațional aplicabile în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. © Toate drepturile sunt rezervate - Grădinița cu Program Prelungit nr.6 - 2012 - Előd György.