Grupa Albinutelor

 

Albinele sunt cele mai eficiente și utile insecte. Ele au o importanță uriașă pentru întreaga omenire, în ciuda dimensiunilor reduse.  Putem învăța multe de la aceste insecte despre muncă, responsabilitate, grija față de ceilalți  și organizare. De asemenea, ele sunt caracterizate ca fiind vrednice, hărnicuțe și un colectiv unit care funcționează ca o „mașinărie”.

Aceste calități am urmărit să le dezvoltăm și noi, educatoarele grupei „Albinuțelor”, pe parcursul anilor petrecuți împreună. Această grupă este de fapt un stup cu albinuțe, unele mai timide, altele mai dezinvolte, dar toate jucăușe, harnice, dornice de cunoaștere și vesele.

Relațiile dintre copii s-au închegat, „albinuțele” sunt tot mai empatice, își oferă sprijin necondiționat, devenind astfel acest stup o familie unită.
În această grupă, copiii au descoperit că învățarea este amuzantă și că prin intermediul jocului pot asimila multe cunoștințe și deprinderi.

Activitățile desfășurate urmăresc formarea personalității copiilor, atât sub aspectul dezvoltării fizice armonioase, cât și al stimulării inteligenței și creativității acestora, al educației estetice și moral civice, al socializării, potrivit particularităților vârstei. Pe lângă activitățile instructiv-educative desfășurate zilnic, „albinuțele” au fost implicate în desfășurarea unor activități din cadrul proiectelor și parteneriatelor educative precum „Sănătatea vine-anume de la fructe și legume”, „Tradiții din lada de zestre a bunicilor”, „Cufărul cu povești”, „Micii voluntari ai binelui”.

Noi, educatoarele grupei „Albinuțelor”, considerăm că fiecare copil este unic, iar unicitatea reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în privința lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte deplin.

 

Prof. educație timpurie: Anca Ana-Maria
 Educatoare: Konț Daniela