Grupa Raze de soare

Prezentarea grupei Napsugár (Raza de soare)

 

Grupa Raze de soare
Napsugár csoport bemutatása

20 kis napsugár árasztja a fényt, a meleget a csoportban: 8 lány, 12 fiú;  3-4 évesek. Pedagógusi munkánkat a szeretet, az odafigyelés, a gyermeki igények figyelembe vételével végezzük.
Célunk, hogy a csoportunkba járó gyermekeket úgy vezessük be a közösségben való együttélésbe, hogy érzelmileg, szociálisan gazdagodjanak egyéni képességeik kibontakoztatásával. Nevelési elveinkben a gyermekközpontúság kiemelt szerepet játszik. Szem előtt tartjuk a gyermekek egyéniségét, minden kisgyermek, saját egyéni fejlődési ütemének megfelelő elvárásokkal találkozzon, sikerélményekkel gazdagodva erősödjön, fejlődjön. Biztosítjuk a szabad játék feltételeit, hiszen a kisgyermek a világról szerzett tapasztalatait a játékon keresztül tudja igazán feldolgozni.
A kisgyermekek fejlesztését célzó tevékenységformáink nagyrészt egy- egy nagyobb téma feldolgozását segítik. A fő ciklusokat az évszakok köré csoportosítjuk, és ezen belül az adott időszakra jellemző téma sokrétű feldolgozása a cél. Ehhez kapcsolódnak a mesék, versek, énekes játékok, a környezetismerettel kapcsolatos tevékenységek, kézimunkák, matematikai játékok. Teret biztosítunk a gyermekek önálló próbálkozásainak, felfedezéseinek, alkotó tevékenységeinek, spontán tapasztalatszerzésének. Napi tevékenységeinkből nem marad ki a bábjáték, rendszeres torna, éneklés, kőpzőművészeti nevelés. A csoportban sor kerül a születésnapok megünneplésére is.
A szülőkkel jó együttműködésre törekszünk, hiszen segítőink, támogatóink csoportunk nevelési céljainak megvalósításában.
Több nevelési projektekben veszünk részt, valamint hagyományainkat ápoljuk és rendszeresen megünnepeljük: Márton Napja, Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák Napja.

 

,,Egyszer volt, hol nem volt,
volt egy SZÍVECSKE csoport.
sok szívecske járt oda,
mindegyik egy kis csoda.
Mindennap a 6-os óvodába jártak,
s kedves arcokra találtak!
Az óvónők öntözgették,
a kis szíveket szeretgették.
Jó szóval és biztatással,
sok mesével és játékkal,
ismerkedtek a világgal.
Voltak benne csendes percek,
mosolyok és ölelések!
Voltak néha zivatarok
kisebb gondok, nagyobb bajok.
Szívükben élt a szeretet,
így tűntek el a fellegek.
Itt a vége, fuss el véle!”
Balla Piroska verse alapján

 

Prezentarea grupei Napsugár (Raza de soare)

Razele soarelui în simbolistica generală sunt asociate cu niște fenomene cerești nepalpabile care transportă și răspândesc pe pământ căldură, strălucire, au rolul de a împrospăta, de a învigora, de a lumina mediul înconjurător, asigurând un climat pozitiv propice unei stări de liniște și armonie.

Un număr de 20 de raze solare micuțe ne răspândesc căldura și buna dispoziție în colectivul nostru: 8 fete și 12 băieți, vârsta lor fiind de 3- 4 ani. Activitatea noastră pedagogică se caracterizează prin atenție sporită îndreptată către necesitățile celor mici, iubire și ocrotire. Scopul nostru în grupa noastră este acela, de a introduce copiii în conviețuirea socială, de a le însufla siguranță în a-și găsi fiecare locul lui, de a evolua armonios pe plan emoțional, social, intelectual, dar în același timp să-și dezvolte, să-și îmbogățească aptitudinile particulare. În principiile noastre educaționale un rol important are educația centrată pe copil. Urmărim cu atenție caracterul individual al fiecărui copil, și ne asigurăm că are parte de o evoluție pe fiecare domeniu de dezvoltare. Totodată dorim să întâmpine elemente de succes, să se dezvolte continuu. Asigurăm posibilitatea jocului liber, pentru că prin joc  explorează descoperirile despre mediul înconjurător, despre lume. În jocul liber îi este permis să greșească fără să se simtă constrâns, fără să simtă presiunea pierderii. E precum o simulare a gestionării emoțiilor și reacțiilor din situații reale, o variantă optimă de exersare a autodisciplinei.

Activitățile didactice se desfășoară în jurul unor teme complexe, pe care prelucrăm într-un mod divesificat și interesant copiilor (Anotimpuri, Animale, Meserii, Mijloace de transporturi) prin: povești, poezii, cântece, jocuri cu text și cânt, jocuri de matematică, desene, lucru manual. Totodată din activitățile zilnice nu lipsesc teatrul cu marionete, activitățile artistice, jocurile de mișcare. Sărbătorim ziua de naștere a copiilor, când cel sărbătorit se află în centrul atenției.

În relația cu părinții ne dorim și sperăm într-o colaborare de succes, pentru că ei sunt partenerii și sprijinul nostru în atingerea scopurilor educaționale pe care le propunem în grupa noastră.
Suntem parteneri în multe proiecte educaționale, totodată acordăm o atenție deosebită de a păstra tradițiile prin serbări: Sfântul Martin, Moș Nicolae, Crăciunul, Fărșangul, 15 Martie, Sărbătoarea Paștelui, Ziua Mamei.

Soricică

Lumina noastră se vede de departe,
Și este fericit cine se joacă alături de noi.
Noi zâmbim și suntem bucuroși,
Când ne adunăm aici,
Unde învățăm multe lucruri noi.
Alergăm și ne jucăm,
Dar și pictăm frumos.
Recităm poezii, și cântece cântăm
Și prin acesta facem cerul strălucit!
Rază de soare e numele grupei noastre
Unde zi de zi revenim voioși!

Dudás Eszter   (traducere)

                     Educatoare: Gorboi Enikő și Iakab Ibolya