PROIECT EDUCATIV ,,KALOKAGATHIA”

PROIECT EDUCATIV ,,KALOKAGATHIA”

 

Coordonator Parteneriat Educațional: Pásztor Tünde

Mişcarea este recunoscută ca prim factor al formării intelectuale corespunzătoare a copiilor.
Studiile în domeniu au dovedit că prin practicarea diferitelor activități spotive se favorizează capacitățile de comunicare şi creativitate, se reduce agresivitatea, inhibiția şi astfel se ajunge la îmbunătățirea premiselor unor activități coplexe, constructive, socializante.

Practicarea mişcării fizice ajută la dezvoltarea psihică a copiilor, previne labilitatea emoțională, modelează temperamentul şi atitudinile, constituind un fundament solid pentru personalitatea în formare.
Exercițiile fizice,jocurile de mişcare împreună cu factorii naturali-apă, aer, soare-fortifică organismul, generându-i o pavăză naturală în fața înbolnăvirilor, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine,curajul, inițiativa, perseverența, disciplina, dezvoltă sentimentele de prietenie, spiritul colectiv şi competitiv.

Un copil care aleargă, se joacă, este sănătos şi pregătit oricând să facă față unui efort intelectual. Dezvoltarea fizică armonioasă este unul din obiectivele pregătirii preşcolarilor pentru şcoală.
Prin mişcare, prin jocuri pe fond muzical, prin dans, la această vârstă, copiii îşi exteriorizează sentimentele, devin dezinvolți, li se acodă capacitățile şi deprinderile motrice, simțul estetic.

Prin participarea la acest proiect urmărim să-i ajutăm pe copii să descopere şi să înțeleagă frumusețea mişcării şi necesitatea practicării ei, urmând sloganul: ,,Joc, joacă şi mişcare!”
Activitățile propuse din cadrul proiectului ,,Kalokagathia” au un element comun:mişcarea ,dansul, jocurile de mişcare, hazul şi voia bună.