Proiect Erasmus+ „Edu Mobility Project BN”

Proiect Erasmus+ „Edu Mobility Project BN”

2023-1-RO01-KA121-SCH-000132968

Obiectivele generale ale proiectului
O1: Creșterea cu 15% a numărului profesorilor capabili să ofere sprijin în incluziune elevilor proveniți din grupuri vulnerabile;
O2: Creșterea cu 15% a numărului de elevi care au dobândit competențe verzi și cu 10% a numărului de profesori care au fost formați pentru a dezvolta competențe verzi în rândul elevilor;
O3: Creșterea cu 50% în rândul elevilor și cu 20% a numărului de profesori din consorțiu care au dobândit competențe digitale.