SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE ,,PACE PENTRU PLANETĂ. O PLANETĂ A PĂCII’’

 

Director: Moldovan Liana- Monica                                 Coordonator: Gorboi Enikő

Motto: ,,Dacă nu îi învățăm noi pe copii pacea, alții îi vor învăța violența.’’
Colman McCarthy

Descrierea proiectului:

Istoria Săptămânii Educației Globale începe în 1999, când Consiliul Europei, prin organismul său specializat – Centrul – Nord – Sud, a inițiat, la Strasbourg, prima “Săptămână a Educației Globale”.
Unul din obiectivele de bază ale organizaţiei a fost întotdeauna promovarea păcii şi a
cooperării internaţionale prin educaţie. Prin dezvoltarea educaţiei îşi propune să sensibilizeze
comunitatea internaţională pentru a înţelege modul în care problemele globale afectează viaţa de zi cu zi a persoanelor fizice,  a comunităţii şi societăţii, modul în care fiecare dintre noi poate influenţa acest lucru la nivel mondial.
Educația globală cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului şi
interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor. Educaţia globală se fundamentează pe aspecte precum conştientizarea rolului nostru ca cetăţeni şi atitudini de respect pentru diversitate.
La acestea se adaugă şi înţelegerea cauzelor şi efectelor ce afectează lumea, dar şi măsuri pentru a face lumea un loc mai bun.
Durata: 13- 19.11. 2023
Scopul:
– Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi;
-Contribuirea de a concepe și a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil;
Obiective:
-Dezvoltarea toleranței la copii în ceea ce privește diferitele culturi și tradiții, educarea copiilor pentru un stil de viață nonviolent;
– Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea;
-Explorarea unor activități pentru cetățenie globală;
-Conștientizarea importanței păstrării unei planete ,,curate’’
-Identificarea nevoilor omenirii;