Tradiții din lada de zestre a bunicilor

Tradiții din lada de zestre a bunicilor

În cadrul proiectului educațional „Tradiții din lada de zestre a bunicilor” sunt implicați  un număr de 380 de preșcolari, 59 de cadre didactice, 5 voluntari, membri ai comunității, familiile copiilor și 3 instituții locale, fiind atât beneficiari direcți cât și indirecți în desfășurarea activităților propuse: festivalul de colinde „Colindăm, Doamne, colind” și vizita la Biserică având ca temă „Sărbătorim românește, Paștele”.

Derularea proiectului îi  determină pe copii și părinți să se implice afectiv în realizarea activităților, în îmbogățirea cunoștințelor despre tradiții.
Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru creștini, dar mai ales pentru copii, care așteaptă cu nerăbdare să meargă la colindat din casă în casă. Acest obicei este întotdeauna un moment în care ne reamintim din nou de tradiţiile noastre strămoşeşti.

Activitatea principală „Colindăm, Doamne colind” s-a organizat și desfășurat la Centrul Cultural Dacia din Bistrița. Toți participanții au îmbrăcat straiele populare, au interpretat colinde astfel, vestind Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă urmărește sensibilizarea, mobilizarea copiilor, părinților și cadrelor didactice implicate, de a valoriza și promova portul popular românesc, folclorul, datinile, obiceiurile și tradițiile populare românești. În ceea ce privește grădinița, impactul educativ constă în creșterea calității educației, existența unei logistici pentru activități nonformale, sporirea prestigiului grădiniței. Impactul educativ asupra comunităii locale constă în existența unui exemplu de bună practică prin promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești.
Tradițiile românești constituie una din valorile inimaginabile și incontestabile ale poporului nostru.

În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de vizită cu care să batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați, fără îndoială, oriunde în lume. În furtunile veacului, obiceiurile și tradițiile strămoșești au rămas neclintite pastrând valori autentice ale culturii populare tradiționale.

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul proiectului „Tradiția din lada de zestre a bunicilor” dorim să înfrumusețăm viața copiilor, să îi ajutăm să cunoască tradițiile românești și rolul important pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri, precum și modul în care aceste tradiții au dăinuit peste timp.
Marile sărbători de peste an, obiceiurile și sărbătorile populare sunt însoțite de cele mai frumoase tradiții românești. De la începutul anului și până la Crăciun, românii le păstrază pline de farmec și culoare.

Când bat la porțile sufletului Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu copiii de neasemuita frumusețe a datinilor strămoșești și scoatem din comoara inimii și din lada de zestre a neamului, tezaurul folcloric românesc: cântecul, jocul și costumul popular specific sărbătorilor.

Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru toţi creştinii, dar mai ales pentru copii, care aşteaptă cu nerăbdare, momentul colindelor, a împodobirii bradului şi, în mod special, momentul împărţirii darurilor. Cea mai frumoasă și caldă sărbătoare din an este, fără îndoială, Crăciunul. Această sărbătoare are o semnificație plină de încărcătură sufletească, și anume, Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Colindele au prilejul de a ne vesti această sărbătoare aducând spre amintire tradiţia românească și transmit spre perenitate, dorința şi speranța în mai bine, a sufletelor oamenilor.

Toții copiii se bucură de magia sărbătorilor de iarnă. În acest context, prin organizarea și desfășurarea festivalului de colinde îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul acestor obiceiuri și tradiții românești, precum și semnificația Nașterii Mântuitorului, a modului cum ele pot modela și îmbogăți sufletele noastre.
Sărbătoarea Paștelui este una dintre cele mai frumoase și încărcate sărbători din calendarul creștin, moment de aleasă însemnătate în vopsirea ouălor roșii, dar și în pregătirea bucatelor specifice care se pregătesc atât pentru slujbă cât și masa de acasă.

Prin derularea acestui proiect educațional, ne-am propus să dezvoltăm preșcolarilor sentimentele de respect pentru tradiţiile şi obiceiurile poporului român.
Când priviți astfel de activități cu obiceiuri străvechi ale românilor, gânditi-vă că priviți un moment, oglinda și sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea tradiției o datorie și o onoare.